KOÇLUK NEDİR?

ICF koçluğu şöyle tanımlar; günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, müşteriyi daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, müşteri ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir. Koçlar her müşterinin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanır. Bu temel üzerine kurulunca koçun sorumlulukları şunlardır:

ü  Müşterinin ulaşmasını istediği şeyleri keşfetmek, netleştirmek ve uyum sağlamak

ü  Müşterinin kendini keşfetmesi konusunda onu teşvik etmek

ü  Müşteri tarafından üretilen çözümleri ve stratejileri ortaya çıkarmak

ü  Müşteriyi sorumlu ve hesap verebilir tutmak

Bu süreç, müşterilerin liderlik becerilerini geliştirir ve potansiyellerini ortaya çıkarırken, iş ve özel yaşamlarındaki durumlarını geliştirmelerine önemli ölçüde yardımcı olur.

 

Kaynak : http://www.icfturkey.org/neden-kocluk/kocluk-nedir/

 

KOÇLUĞUN FAYDALARI

Bir Koç ile Görüşmenin Faydaları

Profesyonel Koçluk insanın hayatında birçok harika fayda yaratır; örneğin kişinin hayatındaki zorluklara farklı ve yeni açılardan bakmasını sağlar, karar verme becerilerini geliştirir, kişiler arası ilişkilerde etkinlik sağlar ve güveni arttırır. Sadece bununla da kalmaz; koçluk almaya başlayıp devam edenlerin hayatında verimlilik, yaşam ve işinde memnuniyet ve ilgili hedeflere ulaşılması gibi konularda belirgin bir gelişme gözlenmiştir.

Artan Üretkenlik

Profesyonel koçluk kişinin potansiyelini en üst düzeye çıkarır ve dolayısıyla gizli üretkenlik kaynaklarının kilidini açar. 

Olumlu insanlar

Organizasyonel talepleri karşılamak için zor ortamlarda çalışanlarda kendine güveni oluşturmak kritik önem taşır.

Yatırımın getirisi

Koçluk, ölçülebilir sonuçlara odaklanarak ilerlemeye odaklanır. Şirketlerin büyük çoğunluğu (% 86) en azından yatırımlarının geri dönüşünü aldıklarını söylüyor.

Memnun Müşteriler

Bir koç ile görüşen hemen hemen tüm şirketler ve kişiler aldıkları hizmetten memnun olduklarını belirtmiştir.

Koçluğun faydaları hakkında daha fazla bilgi, vaka incelemeleri ve sektör raporları da dahil olmak üzere ICF Araştırma Portalı’nda bulunabilir.

Kaynak: ICF Global Koçluk Müşteri Çalışması ICF tarafından yaptırılmış ancak PricewaterhouseCoopers tarafından bağımsız bir şekilde yürütülmüştür.

 

Kaynak : http://www.icfturkey.org/neden-kocluk/koclugun-faydalari/

 

KOÇUN ROLÜ

Koç;

Bireyin veya takımın, başkalarına karşı farkındalığını ve genel farkındalığı arttıran objektif değerlendirme ve gözlemleri sağlar

Bireyin veya takımın koşullarını tam olarak anlamak için dinler

Alternatifler ve fırsatları keşfetme, dikkatlice planlama ve karar verme süreçlerinde müşterisine aynalama yaparak yansıtır.

Fırsatları ve potansiyeli görmesi için müşterisini destekler, kişisel gücü ve tutkularıyla orantılı şekilde zorluklara meydan okuması için teşvik eder.

Yeni bakış açılarının ortaya çıkması için farklı şekilde düşünmeye teşvik eder.

Karanlıkta kalmış farklı ve yeni olasılıkları aydınlatmak, alternatif senaryoların oluşturulmasını desteklemek için görülmeyeni görünür kılmaya destek olur.

Gizlilik dahil, koçluk ilişkisinde tüm mesleki sınırları korur ve koçluk mesleğinin etik kurallarına uyar.

 

Kaynak : http://www.icfturkey.org/neden-kocluk/kocun-rolu/

 

MÜŞTERİNİN ROLÜ

Müşteri:

Koçluk gündemini oluşturur.

Başkalarıyla ve kendisiyle ilgili farkındalığını arttırmak için değerlendirmeler ve gözlemler yapar.

Kişisel ve/veya kurumsal başarıyı zihninde canlandırır ve öngörür.

Kişisel kararlar ve eylemler için tam sorumluluk almayı kabul eder.

Olasılıkları düşünme ve yeni bakış açılarını geliştirmek için koçluk sürecinden yararlanır.

Kişisel amaç ve tutkularla uyumlu olacak şekilde cesurca harekete geçer.

Büyük resim düşüncesi ve problem çözme becerileri ile birlikte etkileşime girer.

Koç tarafından sağlanan araçları, kavramları, modelleri ve ilkeleri ele alarak, ileriye yönelik etkili eylemler yürütür.

 

Kaynak : http://www.icfturkey.org/neden-kocluk/danismanin-rolu/

 

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sizin veya şirketinizin koçluktan fayda sağlayıp, sağlamayacağını belirlemek için koçluk aldığınızda neleri başarmak istediğinizi özetleyerek başlayabilirsiniz. Bir birey ya da şirket, arzulanan sonuç hakkında oldukça net bir fikre sahip ise, koç ve müşteri işbirliği bu sonucun daha kolay nasıl elde edilebileceği konusunda strateji geliştirmeyi sağlayan faydalı bir araç olabilir.

Koçluk bir ortaklık olduğuna göre, iş birliğini ve diğer yeni bakış açılarının nasıl değerlendirildiğini kendinize sorun. Ayrıca, kendinizin veya işletmenizin gerçek değişiklikler yapmaya yönelik  zaman ve enerji ayırmaya hazır olup olmadığını sorun. Cevap evet ise, o zaman koçluk büyümek ve geliştirmek için faydalı bir yol olacaktır.

Bir koç ile görüşmek için sebepler nelerdir?

Bir kişi veya ekip, (bunlarla sınırlı olmaksızın) aşağıdakiler dahil, birçok nedenden dolayı bir koç ile görüşmeyi seçebilir:

Acil veya mecburi bir durumun kişiyi zorlaması (sınırların zorlanması gereken bir durum, zorluk ya da fırsat),

Bilgi, beceri, güven veya kaynaklarda bir eksiklik olması durumu,

İstenen sonuçlara ulaşmayı hızlandırma arzusu,

Net ve açık bir şekilde seçim yapılabilme eksikliği,

Başarının problemli bir hal almaya başlaması,

İş ve özel yaşamda denge eksikliğinin istenmeyen sonuçlar doğurması,

Temel güçlü yanların, bunların en iyi nasıl kullanılabileceği ile birlikte tanımlanması gerekliliği.

 

Kaynak : http://www.icfturkey.org/neden-kocluk/kimler-faydalanabilir/

 

KOÇ SEÇİMİNDE İPUÇLARI

Koç seçim sürecindeyken, aşağıdaki ipuçlarını dikkate almanız size faydalı olacaktır.

Koçluk ile ilgili bilgi sahibi olun. Son beş yıl içinde koçluk ile ilgili binlerce makale yazıldı. ICF Research Portal’da koçluk ile ilgili yapılmış araştırmalar, yazılmış makaleler ve vakalara ulaşabilirsiniz.

Bir koç ile çalışmak için amaçlarınızı bilin.

Karar vermeden önce üç ayrı koç ile görüşün. Her bir koça tecrübeleri, özellikleri, yetenekleri ve referansları hakkında sorular sorun.

Koçluğun önemli bir ilişki olduğunu aklınızda bulundurun. Koç ve koçluk alacak kişi arasındaki ilişki uyumlu olmalıdır.

Çalışmayı tercih edeceğiniz koça sorulması gereken sorular:

ICF aşağıdaki soruları sormanızı önermektedir:

Koçluk tecrübesi (koçluk süresi, tecrübesi, ne tarz konularda koç yaptığı…vs)

Koçluk eğitim detayları (ICF tarafından onaylanmış eğitim kurumları tarafından mı, farklı bir eğitim kurumundan mı…vs)

Koçluk uzmanlık alanı ya da en yoğun çalıştığı konular?

Koçluğuna katkı sağladığını düşündüğü özelliğini ya da tecrübesi?

Koçluk ile ilgili felsefesi?

Koçluk süreci nasıl ilerlemektedir (seanslar nasıl ilerlemektedir, sıklığı…vs)?

Başarı hikayeleri (değer kattığı koçluk seansları vs.)

ICF üyesi mi? ICF Unvanı Var mı?

Neden ICF Unvanlı Koç tercih etmeliyim?

ICF Unvan programının misyonu:

Koçluk alan kişileri korumak ve hizmet etmek,

Ölçümleyebilmek, kaliteyi garantileyebilmek,

Sürekli gelişimi teşvik etmek, ilham vermek.

ICF Unvanlı bir koç zorlu eğitim programını tamamlamış, belirlenen ihtiyaçları deneyimlemiş ve koçluk konusunda kendini sürekli daha da mükemmelleştirmek yoluna bağlı kişidir.

ICF Unvanı hangi koç ile çalışacağınız noktasında son derece önemlidir. ICF Unvanlı koç şu anlama gelmektedir:

ICF Temel Yetkinlikleri ve Etik Kuralları’na uygun şekilde programlanmış profesyonel kuruluşlardan eğitim almıştır.

ICF tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde koçluk becerileri göstermektedir.

ICF etik kural ve standartlarına uymak durumundadır.

2010 ICF Küresel Tüketici Farkındalığı Araştırmasına göre, koçluk ilişkisi yaşamış yetişkin tüketicilerin yüzde 84’ü, koçların bir unvanının bulunmasının önemli olduğunu düşünüyor.

ICF unvanlı bir koç ile çalışmak, yalnızca kendisini bir koç olarak nitelendiren biriyle ortaklık içinde çalışılması anlamına gelmez. ICF unvanlı bir koç ile çalıştığınızda koçun, kabul edilmiş küresel koçluk niteliklerine sahip olduğundan emin olabilirsiniz. ICF unvanlı koçlar,  koça özel eğitimler almıştır, belirli  miktarda çalışma saatine ulaşmıştır ve  Mentor Koçluk almıştır.

Bir koç ile çalışmayı düşünüyorsanız, koçunuzun koçluk becerileri konusunda özel olarak eğitim alıp almadığını ve halihazırda bir unvanı bulunup, bulunmadığını veya ICF unvan edinme sürecinde olup olmadığını sorun. Bir kişinin diğer mesleki unvanlarının bulunmasının veya yüksek ücretler talep ediyor olmasının o kişiyi yetkin bir koç yaptığını düşünerek yanılmayın.

 

Kaynak : http://www.icfturkey.org/koc-seciminde-ipuclari/

 

KOÇLUĞUN İŞE YARADIĞI DURUMLAR

Profesyonel Koçluğun birçok faydası vardır. Koçluk hizmeti alanların kendilerini zorlayan konulara ve ellerindeki fırsatlara farklı bir açıdan bakabildiğini, düşünme ve karar alma süreçlerinin geliştiğini, kişiler arası ilişkilerde daha etkin olduğunu, iş ve özel yaşamlarında kendilerine daha çok güvendiklerini gösteren birçok araştırma bulunmaktadır.

Kişisel etkinliklerini arttırma konusunda kararlı olan müşteriler, üretken olma, iş ve özel hayatlarından doyum alma, kendilerine koydukları hedeflere ulaşma gibi alanlarda takdire değer sonuçlar alabilirler.

2009 ICF Global Koçluk Müşterisi Araştırması’na göre, profesyonel koçluk hizmetinden yararlanan şirketlerin bu konuda yaptıkları yatırım yedi katı ile kendilerine geri dönmüştür. Bireysel koçluk hizmeti alan müşterilerde de bu oran, yatırımın 3.44 katıdır.

Koçluk kişiyi birçok alanda hedefine taşıyabilir. 2010 ICF Global Tüketici Farkındalık Araştırması’nın sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların beşte ikisinden fazlası (%42,6) koçluk motivasyonları olarak “bireysel performanslarını ve/veya ekip performanslarını geliştirmeyi” göstermiştir. Bunun ardından gelen diğer motivasyon alanları ise “profesyonel kariyer fırsatlarını genişletmek” (%38,8) ve “iş yönetim stratejilerini geliştirmektir”. (%36,1).  Daha kişisel olan diğer motivasyon alanları ise, “kendine saygı/ güvenini arttırmak” ve “iş yaşamı / özel yaşam dengesini kurabilmektir”.

Koçluğun yararlarıyla ilgili daha çok bilgi edinmek için, ICF Araştırma Portalı’nı ziyaret edip vaka çalışmaları, sektör raporları ve diğer kaynaklara göz atabilirsiniz.

 

Kaynak : http://www.icfturkey.org/koclugun-ise-yaradigi-durumlar/

Pin It

Hizmetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve size özel çözümleri

konuşmak için bizimle iletişime geçin


İletişime Geçin

 

İletişim

Yunus Emre Şentürk

Cumhuriyet Mah. Kent Sokak New Yakacık B Blok No:27 Kartal / İstanbul 
Cep : +90 555 988 04 75

Bizden Haberler