Makaleler - Kişisel Yazılarım

Kurumsal Eğitimlerin Önemi

Asıl konumuza değinmeden önce akıllarda daha iyi yer edebilmesi adına cevaplamamız gereken soru “VUCA dünyası nedir?”.

Dört kelimenin yani ; Değişken (Voatile), Belirsiz (Uncertain), Karmaşık (Complex) ve Muğlakın (Ambigious) kısaltması ile oluşan VUCA kavramı ,Soğuk Savaş’ın bitmesi ve simetrik olmayan tehditlerin cereyan etmesi neticesinde yeni güvenlik ortamını tanımlamak için Birleşik Devletler ordusu ortaya atılan bir kavramdır. Bu kavram; sınır, vakit ve yer kavramlarının farklı olarak irdelenmesini gerektiren, anlık planların konuştuğu, tarafların bir sonraki adımlarını tahmin etmenin güç, yaşamın pamuk ipliğine bağlı olduğu savaş gibi kaotik ve tehlikeli ortamları tanımlamak için kullanılıyor ve günümüz dünyası için Vuca Dünyası ibaresi kullanılıyor. VUCA, siyasetten ekonomiye, işletmecilikten devlet yönetimine, sürekli değişimden kaynaklı belirsizliğin, karmaşıklığın ve muğlaklığın hüküm sürdüğü bir ortamda plan üretme, harekete geçme, sonuç alma ve insan yönetme çabasının özeti yerine geçiyor.

İçinde yaşadığımız dönemde VUCA nın açılımı olan; değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak dünyasında başa çıkmamız gereken problemler her an değişiyor ve bu değişime uyum sağlayabilenler geleceğimizi tasarlayabiliyor. Bu tasarlamayı yapabilecek kişileri ortaya çıkarmakta ise VUCA dünyasında kurumsal eğitimlere çok iş düşüyor.

Sektörde önde gelen kişilerin yeni iş tanımı; VUCA dünyasının gerektirdiği değişime hızla adapte olmak ve değişikliklere uygun stratejiler geliştirmek. VUCA dünyasında şirket yönetimlerini başlıca önem verdiği konulardan biri de kurumsal eğitim. Bir kurumun başarılı olabilmesi için mutlaka çalışanlarının bilgili ve kültürlü olması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse eğer bir üretim tesisiniz var ise oradaki sermayelere istediğiniz kadar yatırım yapın, istediğiniz kadar son teknoloji getirin fakat onun üstesinden gelebilecek nitelikli ve eğitimli çalışanlarınız yok ise o tesisten arzu ettiğiniz karı elde edemezsiniz. Fakat bilinçli, tecrübeli, nitelikli ve bu konuda iyi eğitimli çalışanlarınız olur ise o tesiste ortalama takım, donanım ile çok fazla kar elde edebilirsiniz. İşte farkına varılan en önemli şey VUCA dünyasında kurumsal eğitimdir. Firmalar başarılı olabilmek adına artık insana yatırım yapmanın gerekliliğini anlamışlardır. Kurumsal eğitim veren kuruluşlar ile daha fazla dirsek temasına geçmişlerdir. Bu sayede çalışanlarına daha sistematik ve nitelikli iş yapmayı öğretebilmektedirler. İş yerinde çalışanlar ne kadar iyi bir kurumsal eğitim almışlar ise o iş yerinde o kadar pozitif bir çalışma ortamı oluşabilir ve bu sayede firmalar çok kısa bir sürede çok fazla verim sağlayabilirler.

VUCA bağlamında iş yapış yollarımızdan liderlik tarzımıza kadar bildiğimiz her olgu değişiyor ve yenileniyor. Bireysel ve kurumsal değişimlerin getirdiği gelişimi takip etmek sürekli öğrenmeyi, değerlendirmeyi ve uyum sağlamayı gerektiriyor. Bu eğitimin amacı; VUCA dünyasını anlayarak, işini, kariyerini, ekibini ve ekosistemi için zihin durumunu değiştirmeyi ve aksiyon almayı kolaylaştırmaktır. VUCA dünyasında eğitim içerikleri, geliştirilmesi hedeflenen öğrenme çevikliği, adapte olma kapasitesi, ekip oluşturma yetisi, alışılagelmişe göre çok boyutlu ele alma gibi yetilerin kazanımıdır.

VUCA dünyasında Yunus Emre Şentürk olarak ben kurumsal eğitimin önemli bir yapı taşı olduğunu düşünerek verdiğim eğitimlerde, çalışan her bir bireyin hedeflerinin var olan bu değeri korumak ve güçlendirmek ve VUCA dünyasında Liderlik, Satış ve Pazarlama, Müşteri Deneyimi konusunda neler yapıla bilineceğinin farkındalığını yaşamak olarak yola çıktığımı ifade edebilirim.

Kurumsal eğitimlerin bu denli önemli olduğu dönemde, bilindik liderlik tekniklerinin VUCA değişkenliği yönünde geliştirilmesini kabul edenler, adaptif liderliği bir liderlik tarzı olarak kabul edebilecekler. İş yapış biçimlerine ve tatmin seviyelerini değiştiren kararları hayata geçiren liderlik zihniyetini eğitmek isteyenler için VUCA dünyasında her alandaki eğitimi de mükemmel bir karar verici, yetiştirmede önemli bir eğitimdir.

VUCA dünyasında liderlik tanımı Kavramsal Beceri Kişilerarası Beceri Başarı Yönelimi Bağlam Yönelimli Adaptif Liderlik gibi kavramların karşılığını verebilecekse kişilerin alabileceği bir tanımdır. Ve bu tanıma sahip olabilmenin yegâne kuralı ise iyi bir kurumsal eğitimden geçmek ve kendini bu yöne adamaktır.

Bu eğitimlerle birlikte kişinin VUCA dünyasının ana başlıklarından olan değişim psikolojisini anlaması ve psikolojinin getirilerine göre çalışma yapabilme yetisini kazanması amaçlanmaktadır. İlk aşama olan değişimde kendi duygularımızı yönetmeli; yani şok, inkâr, öfke, depresyon, kabul gibi aşamaları sorunsuzca tamamlamalı, ardından değişimde tutumlarını yönetmeli; bilişsel çelişkilerimiz, varsayımlarımız, önyargılarımız gibi ve son olarak beynimizin kusurlarını bilmeli ve beynimizin değişim ve adaptasyon becerisinin yani “nöroplastisite”nin doğrultusunda düşünmeli.

 

Böylesine değişken piyasanın, koşulların olduğu bir dünyada kurumsal eğitimlerin önemi kavramadan atılacak her adım tecrübesizliği, strateji yoksunluğunu ve başarısızlığı beraberinde getirecektir. Eğitim olmadan VUCA dünyasının psikolojisi anlanamayacak, değişim psikolojisinin tanınmaması ve anlanmamasının getirisi olarak kazanılacak kazanımlar sürekli eksik kalacaktır.

 

Değişimin bu denli olduğu bu dünyada piyasalarda kazanç için büyük sorumlulukta kurumlara düşüyor. Kurumlar kendi içlerinde belirsiz dünyada yaşamayı kabul etmeliler. Değişimin kaçınılmaz olduğunu ve sonlanamayacağını bilerek hareket etmeliler. Bu durumda kurumlar kendi içlerinde veya dışardan profesyonel yardım ile eğitimleri çalışanlarına sağlamalı, çalışanlarını VUCA dünyasının getirebileceği her türlü zorluklar için hazırlıklı bulundurmalıdır. Bu durumun getirisi, kurumların ani dalgalanmalarda tepki kararlarını daha hızlı daha doğru ve daha kendinden emin vermeleri ile fark edilecektir. Ve ayrıca bir değer yetkinlik olan çevik davranma ve koşulların getirdiği esnekliği sergileme kurumlar için vazgeçilmez bir olgu olmalı bu olgu rehberliğinde bazı planlı hareketlerin VUCA dünyasına uygun olmamasından dolayı yeni senaryolar üreterek sürekli adapte olarak karar almayı ve esneklik sergilemeyi öğrenmeliler. Her şeyde olduğu gibi öğrenilen bu kavram topluluğunda da kendini sürekli geliştirme yetkinliğini edinmeli, kurumsal eğitimleri güncel tutmalı kendi ile birlikte çalışanlara da sürekli kendini geliştirme yetisini aşılanmalıdır.

VUCA dünyasında ayakta kalmak demek kurumları sürekli hale getirmek demektir. Dünya ekonomisinin bu denli küreselleşmesi teknolojinin hızıyla birleştiğinde daha hareketli ve kaygan hale gelen menkul değerler, hisseler ve para piyasası ile beraber bu süreklilik halini kazanmak güçleşmiştir. Piyasa kendindeki bu değişimleri anlamayanı anlayamayanı ve uyum sağlayamayanı bir hortum misali içine çekip yok etmektedir. Bu kadar narin dengelerin olduğu bir dünyada ayakta kalabilmenin yegâne yolu, yani VUCA dünyasına uyum sağlamanın yolu; kurumsal eğitimlerin önemini anlamak, eğitimlere titiz yaklaşmak ve sürekli eğitim imkânın sağlamaktan geçmektedir.

 

Yunus Emre Şentürk, PCC

Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı

Professional Certified Coach

Yönetici&Takım&Performans ve Kariyer Koçu

 

Pin It

İletişim

Yunus Emre Şentürk

Cumhuriyet Mah. Kent Sokak New Yakacık B Blok No:27 Kartal / İstanbul 
Cep : +90 555 988 04 75

Bizden Haberler